SRB

Novinarska akreditacija – StandUpFest 2013.

Datumi i mesto održavanja: 3, 4, 5 . i 6. oktobar, Dom omladine Beograda

Na koji način najavljujete/podržavate događaj za koji se akreditujete:

 

Rok za slanje zahteva za akreditaciju je 5 dana pre održavanja događaja.

O odobrenju/odbijanju zahteva bićete blagovremeno obavešteni.

Važne napomene:

* Predstavnici radio stanica mogu akreditovati jednog novinara
** Predstavnici štampanih i web medija mogu akreditovati novinara i jednog fotografa
*** Predstavnici TV stanica mogu akreditovati novinara i do 2 člana ekipe (snimatelj i asistent)
**** Fotografisanje, snimanje i i ntervjui se moraju  prethodno dogovoriti

 Ukoliko imate problema sa prijavom ili bilo kakva pitanja pošaljite email na: standup@standup.rs