SRB

Program 2013

03.10. Dan Prvi
20:30h

Takmičenje za najboljeg novog komičara u regionu

„Open region“: Srbija, Hrvatska, BiH, Slovenija

Srbija: Kaja Vidić, Radomir Nestorović, Ivan Nikolić

Bosna i Hercegovina: Dino Ćatović, Mate Grbavac i Alan Dardagan

Hrvatska: Timea Vojković i Dino Dobošić

Program vodi: Srđan Dinčić (Standup.rs)

04.10. Dan Drugi
20:30h

Ivan Šarić (HR), Jelena Radanović(Standup.rs) , Martina Ipša (SLO), Aleksandar Perišić (Standup.rs) i Filip Andronik (BiH)

Program vodi: Tin Vodopivec (SLO)

05.10. Dan Treći
20:30h

Goran Furjan (HR), Nesha Bridges (Standup.rs), Marina Orsag (HR), Nikola Silić (Standup.rs), Tihomir Paravina (HR)

Program vodi: Aleksandar Perišić (Standup.rs)

06.10. Dan Četvrti
20:30h

Tin Vodopivec (SLO)

Srđan Dinčić (Standup.rs)

Dylan Moran „Yeah, yeah“